Connecta amb nosaltres

Contacta amb nosaltres

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del qual és responsable ELASTiC BCN SCCL. Aquesta comunicació s’utilizarà exclusivament per tractar les seves dades per a atendre la seva sol·licitud, sempre d’acord al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i la resta de normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, sobre protecció de dades. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentres no sol·liciti la seva cancelació.

En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si procedeix, a la limitació i/o cancelació del tractament, comunicant-ho per escrit, indicant les seves dades personals a Ronda Sant Pere 19-21 5è 5a  08010, Barcelona o mitjançant un email a neil@elastic-training.com.

Més informació

ELASTiC BCN SCCL F66430083

Telefon +34 93 461 45 81 

Whatsapp +34 638 485 943

Horari d’oficina 09:00-19:00 de dilluns a divendres

Adreça Ronda Sant Pere, núm 19-21, Pis 5 Porta 5, 08010 Barcelona