Anglès mèdic per a professionals
c

Redacció de textos mèdics

ELASTiC ofereix cursos de redacció de textos mèdics; comprensió de textos mèdics en anglès per millorar les tasques d’investigació; així com cursos de revisió i redacció d’articles acadèmics. Des d’estudis monogràfics i articles fins assajos aleatoritzats i articles d’investigació sistemàtica. ELASTiC et pot ajudar a millorar l’estructura, el vocabulari, la coherència i la presentació de manera personalitzada.

c

Presentacions mèdiques

T’ajudem a crear les diapositives i pòsters per conferències mèdiques, i a determinar la millor manera de comunicar les teves idees en públic. Treballarem en l’entonació i la pronúncia, en l’ús del llenguatge corporal, el control dels nervis i les tècniques per connectar amb el públic.

c

Anglès mèdic

Per a la millora general del nivell de la llengua i el seu control, recomanem el nostre curs d’anglès mèdic. Aquest curs està pensat per cobrir les necessitats dels teus empleats, sempre des d’una perspectiva contextua-litzada d’acord amb els seus camps d’interès. Milloraran el seu nivell mentre parlen i analitzen els temes més importants de la seva professió.