Anglès mèdic per a professionals

c

Redacció de textos mèdics

ELASTiC ofereix cursos de redacció de textos mèdics; comprensió de textos mèdics en anglès per millorar les tasques d’investigació; així com cursos de revisió i redacció d’articles acadèmics. Des d’estudis monogràfics i articles fins assajos aleatoritzats i articles d’investigació sistemàtica, ELASTiC et pot ajudar a millorar l’estructura, el vocabulari, la coherència i la presentació de manera personalitzada.

c

Presentacions mèdiques

T’ajudem a crear les diapositives i pòsters per conferències mèdiques, així com a determinar la millor manera de comunicar les seves idees en públic. Treballarem en l’entonació i la pronunciació, així com en l’ús del llenguatge corporal, el control dels nervis i les tècniques per connectar amb el públic.

c

Anglès mèdic

Per a la millora general del nivell de la llengua i el seu control, recomanem el nostre curs d’anglès mèdic. Aquest curs està pensat per cobrir les necessitats dels teus empleats, sempre des d’una perspectiva contextualitzada d’acord amb els seus camps d’interès. Milloraran el seu nivell mentre parlen i analitzen els temes més importants de la seva professió.